Container | Sand | Sten | Grus | Jord | Skrot

Vi tillbyder

Kørsel med alt inden for container:

  • Sand
  • Grus
  • Sten
  • Jord
  • Flis
  • Affald ( både brandbart og til deponi )
  • Jern
  • Og lign.

Aflevering og afhentning af container.

Leje af container: vi har flere typer container, store container, lukket container, skibs container og i forskellige størrelser.

Tømning af container.